Defuncións

Principais resultados

Datos trimestrais (ano 2018 provisional)

Datos anuais

Principales táboas. Serie 1997-2018. Datos provisionais

Resultados detallados. Serie 1997-2017. Datos definitivos

Información relacionada

 
Compartir: