Afililacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado

Principais resultados

Resultados detallados

Persoas afiliadas á Seguridade Social en alta laboral

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral

Datos trimestrais desde 2011

Datos semestrais ata decembro de 2010

Información relacionada

 
Compartir: