Pensións e outras prestacións

Pensións e outras prestacións

Pensións contributivas da Seguridade Social

Pensións xestionadas na Comunidade Autónoma de Galicia

Pensionistas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

Resumo de resultados

Nota: os datos que se publican neste apartado son relativos a pensións contributivas básicas en alta da Seguridade Social de residentes en Galicia. O concello de residencia da persoa obtense mediante o cruce do ficheiro de pensións contributivas da Seguridade Social co Padrón municipal continuo do INE. O importe calcúlase como suma dos importes de todas as pensións que percibe cada pensionista. NOTA

Prestacións non contributivas

Información para Galicia e provincias

Información ata o nivel de desagregación municipal

Prestacións familiares por fillos a cargo

Prestacións por desemprego (Inem)

Información tributaria

Información adicional

 
Compartir: