Índices na industria

Índice de produción industrial (IPI)

Índice de produción industrial. Base 2015

Índice de produción industrial. Base 2010

Índice de produción industrial. Base 2005

Índice de prezos industriais (IPRI)

Índice de prezos industriais. Base 2015

Índice de prezos industriais. Base 2010

Índice de prezos industriais. Base 2005

Índices na industria

Índices na industria. Base 2015

Índices na industria. Base 2010

Información adicional

 
Compartir: