Turismo

Indicador da intensidade da demanda turística

Estatísticas de ocupación en establecementos turísticos e infraestrutura turística

Información procedente do Instituto Nacional de Estadística (INE)

Resultados anuais

Resultados mensuais

   Establecementos Hoteleiros e de Turismo Rural

      Viaxeiros, noites e estadía media

      Establecementos, prazas, grao de ocupación e persoal empregado

   Todos os Aloxamentos

Enquisa de turismo de residentes

Resultados trimestrais

Estatística de movimentos turísticos en fronteira

Resultados anuais

Enquisa de gasto turístico

Resultados anuais

Información procedente da Axencia Turismo de Galicia

Indicadores de rendibilidade

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: