Información xeral

Información xeral

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Base 2010

Principais resultados

Resultados detallados

Enquisa anual de servizos

Índices de comercio polo miúdo

Información adicional

 
Compartir: