Estatística de multilocalización empresarial

Estatística de multilocalización empresarial

Resumo por actividades

Actividade noutras comunidades autónomas das empresas con sede en Galicia

Ano 2016

Ano 2015

Anos 2008-2014

Actividade en Galicia das empresas con sede noutras comunidades autónomas

Ano 2016

Ano 2015

Anos 2008-2014

Información relacionada

 
Compartir: