Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro

Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro. Ano 2014

Nota: esta operación vai dirixida ás empresas e institucións sen fins de lucro que realizan actividades pertencentes ás divisións 90, 91, 93 ou 94 da CNAE-2009.

Resumo de resultados

Resultados detallados

Información relacionada

 
Compartir: