Proxeccións de poboación

Proxeccións de poboación

Resumo de resultados

Proxeccións de poboación a curto prazo 2018-2033

Información para España, Galicia e provincias

Información por áreas xeográficas e comarcas

Nota: estas proxeccións utilizan como información de partida as Cifras de población no 1 de xaneiro de 2017 do INE e as Cifras poboacionais de referencia do IGE, e son totalmente coherentes coas Proyecciones de población do INE a nivel provincial

Proxeccións de poboación a longo prazo 2002-2051

Nota: proxeccións elaboradas a partir do Censo de poboación 2001

Proxeccións anteriores

Proxeccións de poboación a curto prazo 2016-2031

Proxeccións de poboación a curto prazo 2014-2024

Proxeccións de poboación a curto prazo 2013-2023

Proxeccións de poboación a curto prazo 2012-2022

Proxeccións de poboación a curto prazo 2011-2021

Proxeccións de poboación 2002-2017

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: