Contas económicas trimestrais

Contas económicas trimestrais

Nota sobre o cambio de base contable no sistema de contas económicas de Galicia

Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2010

Resumo de resultados

Principais resultados. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario

Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes

Emprego por ramas de actividade

Resultados detallados

Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2008

Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2005

Información relacionada

 
Compartir: