Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral

Enquisa estrutural a fogares

Principais resultados

Resultados detallados

Situación demográfica

Situación económica

Gastos dos fogares

Usos das novas tecnoloxías

Erros de mostraxe

Datos de edicións anteriores (1999-2007)

Series enlazadas

Módulos específicos

 
Compartir: