Enquisa conxuntural aos fogares

Enquisa conxuntural a fogares

Principais resultados

Indicadores de confianza

Series anteriores

Series enlazadas

Situación e medidas económicas dos fogares

Situación económica dos fogares nos últimos tres meses

Medidas económicas tomadas polos fogares nos últimos tres meses

Medidas económicas que esperan realizar os fogares nos próximos tres meses

Compra de vivenda e coche nos fogares

 
Compartir: